Vlasnik: Goran Vinčić
Adresa: Gorobilje bb, 31210 Požega, Srbija
e-mail: heljda@heljdaprotein.com
Telefon: 063/77-04-336
Copyright © 2013 "Heljda protein"d.o.o. Sva prava zadržana.
Osnovna delatnost naše firme je prerada heljde.
Glavni proizvodi su heljdino integralno brašno i heljdini jastuci. Zahvaljujući kvalitetnoj preradi heljde, dobili smo ljuspicu vrhunskog kvaliteta koju koristimo u proizvodnji jastuka. U samom procesu prerade, ljuspica se pojavljuje kao nus-proizvod.
Zbog toga cena ovih jastuka ne može se uzeti kao jedino merilo kvaliteta.
godovik2 godovik3 godovik11 godovik13 godovik22
ribica1 ribica3 ribica4 ribica5 ribica2
"HELJDA PROTEIN" d.o.o.
Požega, Gorobilje bb
PIB : 107074961
ŠIFRA DELATNOSTI : 1061
TEKUĆI RAČUN : 220-120551-55 ProCredit Bank , Beograd

Telefon 063/77-04-336
Email heljda@heljdaprotein.com