Vlasnik: Goran Vinčić
Adresa: Gorobilje bb, 31210 Požega, Srbija
e-mail: heljda@heljdaprotein.com
Telefon: 063/77-04-336
Copyright © 2013 "Heljda protein"d.o.o. Sva prava zadržana.

"HELJDA PROTEIN" d.o.o.
Požega, Gorobilje bb
PIB : 107074961
ŠIFRA DELATNOSTI : 1061
TEKUĆI RAČUN : 220-120551-55 ProCredit Bank , Beograd

Telefon 063/77-04-336
Email heljda@heljdaprotein.com